Onze peuterschool

Onze school is een Basisschool 2-12, waar kinderen welkom zijn vanaf 2,5 tot en met 12 jaar. Peuterschool De Ark maakt daardoor echt onderdeel uit van onze school. De peutergroepen vormen samen met de groepen 1 en 2 één onderbouw.
In alle onderbouwgroepen werken leidsters en leerkrachten volgens dezelfde pedagogische visie en gebruiken zij hetzelfde VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie).
>Inspectierapport 2019

Spelend leren

Op onze peuterschool kunnen kinderen spelend leren. Zo ontdekken zij de wereld samen met andere kinderen uit de wijk. Met uitdagend speelmateriaal, het juiste aanbod en persoonlijke aandacht van kundige peuterleidsters, krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen van peuter naar kleuter. De leermethodes van de peuters en kleuters worden op elkaar afgestemd, waardoor er sprake is van een doorgaande leerlijn. De meeste peuters stromen dan ook door naar onze school en worden op een natuurlijke manier begeleid bij de overgang naar groep 1. Bij ons leert uw kind spelenderwijs de vaardigheden die van pas komen op de basisschool.

Onze school

Christelijke Basisschool De Ark ligt in de wijk Leyenburg. De Ark is een buurtschool met een gemengde leerlingenpopulatie. Vrijwel alle leerlingen komen uit de wijk. Wij leren onze leerlingen rekenen, taal, lezen en spelling (basisvaardigheden),
zodat zij hun schoolloopbaan op De Ark succesvol kunnen doorlopen en afsluiten. Daarnaast willen wij bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en zetten wij ons in om leerlingen met plezier naar school te laten gaan. Onze school telt ongeveer 380 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 15 groepen. Het aantal leerlingen per groep varieert van 25-30 leerlingen.

Schoolleiding

De school werkt met een vast managementteam. Dit bestaat uit de directeur (Jacobien Bückmann), twee bouwcoördinatoren (Naomi Brandsma (onderbouw) en Michel Wolters (bovenbouw)) en twee intern begeleiders (Marlies Rog (onderbouw) en Vienna van Veen (bovenbouw)).  Zij houden zich bezig met beleid, onderwijs en zorg. De bouwcoördinator voor de onderbouw is ook verantwoordelijk voor de peuters en voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang. Zij zorgt voor de afstemming tussen de peuters en de groepen 1 en 2. De intern begeleider volgt de individuele ontwikkeling van de kinderen en bewaakt ook de doorgaande lijn en ontwikkeling in en tussen de groepen.

Team Peuters

Het team van peuterschool De Ark bestaat uit Jolanda Heidt, Anita Linnenbank en Simone Dijkhuizen. Jolanda Heidt is het eerste aanspreekpunt voor ouders en coördinator.

Aanmelden Peuters

Kom gerust eens langs!

Bent u nieuwsgierig naar peuterschool De Ark? U bent van harte welkom om een kijkje bij ons te komen nemen. Loop eens binnen of maak een afspraak via peuterschooldeark@scoh.nl. U kunt ons ook bellen op 070 359 95 58.

Tarieven

De kosten van een peuterschool, zijn afhankelijk van uw gezinssituatie. Wilt u uitrekenen wat u gaat betalen? https://www.scohpeuterscholen.nl/bereken-uw-maandelijkse-kosten

Hoe kan ik mijn peuter aanmelden?

U kunt uw kindje al inschrijven op de peuterschool vanaf de geboorte. Er zijn verschillende manieren.

  1. Digitaal via de website van de SCOH https://www.scohpeuterscholen.nl/peuterscholen/inschrijven
  2. Met het aanmeldformulier van de peuterschool. Maak hiervoor een afspraak via 070 359 95 58. Dan helpen wij u met het invullen van het formulier. Wij vragen u een ID van uzelf en van uw kindje mee te nemen.
  3. Digitaal via de website van de school https://dearkdenhaag.nl/aanmelden/
Informatiepakket

Wilt u meer weten? Vraag dan een gratis informatiepakket aan via https://www.scohpeuterscholen.nl/peuterscholen/kom-kijken

SCOH

De Ark is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) >http://www.scoh.nl/ . Bij de SCOH staat ‘solidariteit, naastenliefde en omzien naar elkaar’ vanwege de protestants-christelijke achtergrond hoog in het vaandel. In het werk laat de SCOH zich leiden door de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar. Daarmee stelt zij zich open voor ouders en kinderen van verschillende afkomst.

SCOH heeft de volgende prioriteiten benoemd:

  • Ontwikkeling Basisschool 2-12
  • Ontwikkeling Brede Buurtschool
  • Professionalisering
  • Kwaliteitszorg
  • Communicatie en profilering
  • Identiteit
  • Relatie school-ouders