Uw kind zit een in een groep met andere peuters en vaste leidsters. Wij werken met zes peutergroepen die op verschillende dagen komen. Wij proberen het zo leuk en gezellig mogelijk te maken, omdat het belangrijk is dat uw kind met veel plezier naar school gaat. Daardoor kan het zich beter ontwikkelen.

Hoe vaak mag mijn kind komen?

Uw kind mag twee dagdelen komen. Peuters met een indicatie voor extra speelleertijd van het consultatiebureau mogen vier dagdelen komen. Hieronder ziet u uit welke dagen u kunt kiezen.

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op De Ark.

Aanmelden

https://www.scohpeuterscholen.nl/peuterscholen/inschrijven