Aanpak

Op De Ark gaan wij bij ons aanbod en onze aanpak uit van de volgende uitgangspunten.

 • Onze peuterschool heeft een open karakter
 • Het kind staat centraal en wij laten kinderen in hun waarde
 • Wij zijn een laagdrempelige peuterschool met een warme sfeer
 • Wij kiezen voor spelend leren aan de hand van thema’s in de belevingswereld van de kinderen
 • Wij bieden een doorgaande leerlijn van 2-12 jaar, fijn en herkenbaar voor de kinderen
 • Wij bieden extra ondersteuning als een kind dat nodig heeft
 • Wij spelen en ontdekken veel buiten
 • Wij werken met een vaste groep met vertrouwde gezichten.
Een dag bij ons

Ons programma kent verschillende vaste onderdelen. Hoe ziet een ochtend of middag voor de peuters eruit?

 • Als u uw kind brengt, kunt u het eerste kwartier samen met uw kind spelen. Zowel kinderen als ouders vinden dit erg leuk. U kunt soms ook met de leidsters van gedachten wisselen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.
 • Activiteiten wisselen wij af in de grote en kleine kring. In de grote kring zingen we bijvoorbeeld samen liedjes, in de kleine kring lezen we een boekje voor. Het niveau stemmen we af op de kinderen. Ook spelen we veel in hoeken. Kinderen worden uitgedaagd om samen te spelen en hun fantasie de vrije loop te laten.
 • Een vast onderdeel in de ochtend is het eet- en drinkmoment met fruit en water of siroop.
 • Elke morgen of middag speelt uw kind een tijdje buiten.
 • Aan het einde van de morgen of middag zingen we een vast afscheidsliedje.
Methode

Op de peuterschool werken we met de methode Uk & Puk. Dit is een aanpak voor peuters met 10 thema’s voor verschillende leeftijdsgroepen. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van peuters. Voorbeelden zijn ‘Eet smakelijk’, ‘Regen’, ‘Hatsjoe’ en ‘Ik en mijn familie’. Aan de hand van verschillende activiteiten zoals ontdekken, knutselen, voorlezen, expressie en bewegen verkennen de peuters spelenderwijs deze thema’s. Zo zijn zij op een speelse manier aan de slag met taal- en rekenen en met de ontwikkeling van sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. In groep 1 op De Ark wordt gewerkt met de methode Ik & Ko. Dit is het vervolg op Uk & Puk. Heel herkenbaar dus voor de peuters.

Overgang naar de basisschool

De peuterschool is bedoeld om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Als uw kind doorgaat naar basisschool De Ark is het gebouw al bekend. Ook komt uw kind in de groep met vriendjes van de peuterschool, waardoor uw kind zich snel thuis voelt. Binnen het team wordt nauw samengewerkt. De peuters doen soms mee aan activiteiten op school, waardoor de school heel vertrouwd is.

Extra ondersteuning

Op onze peuterschool besteden wij veel aandacht aan de voorbereiding op de basisschool. Bijvoorbeeld met extra ondersteuning bij taal of rekenen. We stimuleren de brede ontwikkeling van uw kind en houden goed bij hoe het gaat met uw peuter. Uw kind krijgt een vaste mentor die de ontwikkeling bijhoudt en die, waar nodig, bijstuurt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.