Onze school

Christelijke Basisschool De Ark ligt in de wijk Leyenburg. De Ark is een buurtschool met een gemengde leerlingenpopulatie. Vrijwel alle leerlingen komen uit de wijk. Wij leren onze leerlingen rekenen, taal, lezen en spelling (basisvaardigheden), zodat zij hun schoolloopbaan op De Ark succesvol kunnen doorlopen en afsluiten. Daarnaast willen wij bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en zetten wij ons in om leerlingen met plezier naar school te laten gaan. Onze school telt 435 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 15 groepen. Het aantal leerlingen per groep varieert van 25-30 leerlingen.

Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op Scholen op de kaart

Peuterschool

De Ark is een Basisschool 2-12, waardoor leerlingen bij ons terecht kunnen vanaf 2,5 tot en met 12 jaar. Peuterschool De Ark maakt echt onderdeel uit van onze school en is gehuisvest in hetzelfde gebouw. De peutergroepen vormen samen met de groepen 1 en 2 één onderbouw. Wij werken heel nauw samen. In alle onderbouwgroepen werken leidsters en leerkrachten volgens eenzelfde pedagogische visie en VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie). Zij gaan hierbij uit van spelend leren en zorgen voor een doorgaande lijn. De meeste peuters stromen dan ook door naar onze school en worden op een natuurlijke manier begeleid bij de overgang naar groep 1.
> Peuterschool De Ark

Missie en visie

Onze missie ‘Stroomopwaarts’ staat voor ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Van leerlingen, leerkrachten, ouders en de school. Vanuit onze protestants-christelijke levensovertuiging bieden wij structuur, veiligheid en een stimulerend klimaat om te leren. Wederzijds respect is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Wij denken in kansen, behoeften en mogelijkheden. Ouders zijn belangrijke samenwerkingspartners voor ons. ‘Wij kijken naar dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht, in onze school en met deze ouders’.
> Schoolplan

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit Nicoline Visscher, zij en is verantwoordelijk voor beleid,
onderwijs en zorg in de school. U kunt bij haar terecht met vragen van algemene aard, zoals aanmelden, verlof, passend onderwijs, etc. Daarnaast zijn er twee bouwcoördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor onderwijskundige en beleidsmatige zaken en activiteiten (zoals Kerst en Pasen).

Team

De wijk

Onze school is actief in de wijk. Wij werken samen met sportverenigingen, Stichting MOOI, Wijkberaad Leyenburg en verschillende culturele instellingen. Wij zijn altijd op zoek naar samenwerking met organisaties die meerwaarde hebben voor de leerlingen en hun families. Sinds dit schooljaar werken wij samen met huiswerkinstituut Finaal Educatie, een zelfstandige partner, die tijdens het weekend huiswerkbegeleiding verzorgt in onze school.

SCOH

De Ark is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Bij de SCOH zijn 29 basisscholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs,1 praktijkschool en 22 peuterscholen aangesloten. SCOH heeft ‘solidariteit, naastenliefde en omzien naar elkaar’ vanwege de protestants-christelijke achtergrond hoog in het vaandel staan. In het werk laat de SCOH zich leiden door de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar. Daarmee stelt zij zich open voor ouders en kinderen van verschillende afkomst.

> SCOH