Bouwgroepen

De leerlingen op onze school zijn verdeeld over drie bouwgroepen. Onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8).

Wij werken in alle bouwen vanuit het principe van 1-Zorgroute. Binnen alle jaargroepen krijgen de leerlingen de lesstof gedifferentieerd, op drie niveaus, aangeboden: verlengde instructie, basisinstructie en verkorte instructie. Wij stellen duidelijke tussendoelen, zodat wij goed weten wat uw kind op een bepaalde leeftijd of in een bepaalde groep ongeveer moet kunnen en weten.