Kwaliteit

Alle peuterscholen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven kwaliteitseisen.

Onze peuterschool staat in het Landelijk Register Kinderopvang. De inspectie Kinderopvang controleert in overleg met de gemeente de naleving op wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen en toetst de onderwijskundige kwaliteit.

Inspectie

De inspectie heeft in april 2020 een jaarlijks bezoek gebracht aan de peuterschool. De inspectie is positief over de dagelijkse gang van zaken. Wat opvalt zijn de warme sfeer, persoonlijke aandacht voor kinderen en een vast en herkenbaar programma met duidelijke rituelen, zoals liedjes die horen bij bepaalde activiteiten of overgangsmomenten.