Ouders

Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij hun peuter. Daarom vinden wij het leuk als ouders bij het wegbrengen nog even samen met hun kind spelen in de klas. Dat geeft een goed beeld van hoe het eraan toegaat op de peuterschool, ouders weten waar hun kind mee bezig is en hoe het zich beweegt in de peuterklas.

Ouderapp

De communicatie met onze ouders verloopt via de ouderapp van Klasbord. Hierin staan de nieuwsbrieven en andere belangrijke informatie van de school.

Ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van peuters door te observeren in de klas met de methode KIJK! Deze methode brengt de totale ontwikkeling van jonge kinderen in beeld. De leidsters stemmen de activiteiten af op wat zij zien en signaleren in de groep. Twee keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken met de ouders over hoe het gaat met de peuter. 

Begeleiding thuis

Het werken met thema’s biedt houvast voor peuters. Ouders krijgen een themabrief bij de start van een nieuw thema, zodat zij er ook thuis mee aan de slag kunnen. Ze krijgen ook tips over prenten- en voorleesboeken. Dagelijks voorlezen vinden wij heel belangrijk omdat dat goed is voor de taalontwikkeling van een peuter. Ook spelletjes spelen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Vakanties

Kerstvakantie 24 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart
Paasweekend 15 t/m 18 april
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Pinksteren 4 t/m 6 juni
Zomervakantie 8 juli t/m 19 augustus
Studiedagen

Maandag 20 september
Vrijdag 15 oktober
Dinsdag 22 februari
Woensdag 25 mei
Vrijdag 17 juni
Dagen met afwijkende schooltijden

Sinterklaasfeest vrijdag 3 december 13.00 uur vrij
Dag voor kerstvakantie vrijdag 24 december 12.15 uur vrij
Oranjefeest vrijdag 22 april 14.15 uur vrij
Slotfeest donderdag 7 juli 14.15 uur vrij
Dag voor zomervakantie vrijdag 8  juli 12.15 uur vrij