Peuterschool
Bij de peuters ligt de focus op spelend leren. In de themahoeken en met verschillend spel- materiaal ontdekken en leren ze nieuwe dingen. De thema’s sluiten aan bij de belevings- wereld van peuters, bijvoorbeeld seizoenen, bij de dokter en boodschappen doen en wisselen per 6 weken.

Groepen

Onze peuterschool heeft op 9 dagdelen een peutergroep. Hier zijn alle peuters welkom! Binnen deze groep kunnen ook kinderen op advies van het CJG (Centrum Jeugd & Gezin) die extra speel/leertijd nodig hebben een plek krijgen. Peuters gaan dan vijf in plaats van twee dagdelen naar de peuterschool. Zij krijgen extra ondersteuning bij taal-, sociaal-emotionele-, motorische- en creatieve ontwikkeling.

Programma

Normaal gesproken mogen ouders hun peuter naar de klas brengen en dan kort samen spelen (door corona is dat nu helaas niet mogelijk). Daarna zijn er wisselende activiteiten. In de grote kring zingen we bijvoorbeeld liedjes en in de kleine kring lezen we een boekje voor. We stimuleren de peuters om samen in de themahoeken te spelen. Ook gaan we veel naar buiten. Vaste onderdelen zijn het eten en drinken en het afscheidsliedje als de kinderen naar huis gaan.

Thema's

We werken met de methode Uk & Puk, een aanpak met thema’s voor verschillende leeftijdsgroepen, die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. Met verschillende activiteiten zoals knutselen, voorlezen, expressie en bewegen verkennen de kinderen de thema’s. Spelenderwijs zijn zij bezig met rekenen en taal en met de ontwikkeling van sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. In groep 1 werken we met de methode Ik & Ko. Deze sluit aan op Uk & Puk en is dus al vertrouwd voor de kinderen.  

Team

Onze peuterschool werkt met diverse peutergroepen op verschillende dagen. Gemiddeld zitten er 15 peuters in een groep met 2 vaste leidsters. Jolanda Heidt is het aanspreekpunt voor ouders en tevens coördinator. Simone Dijkhuizen en Marieke Vermaas zijn de vaste pedagogische medewerkers.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45-12.15 en van 13.00-15.30 uur. Op woensdag van 8.15-12.15 uur.