Ouders

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het schoolleven van hun kind. Daarom voeren wij bijvoorbeeld gesprekken samen met ouders en kinderen. Zij zijn daar trots op en vinden het leuk om dat samen te doen.

Nieuwe ouders

Alle informatie voor onze ouders over de school, de groep van hun kind, gesprekken met de leerkracht etc. vindt u in onze schoolapp. Als uw kind op school start, krijgt u een inlogcode en een toelichting op het gebruik van de app.

Ouderbijdrage

Per schooljaar is de minimale vrijwillige ouderbijdrage € 30 per kind. Deze gebruikt de school voor het bekostigen van bijzondere activiteiten voor de leerlingen, zoals het Sinterklaasfeest, de sportdag en het Kerstdiner. 

Overblijven

Veel van onze kinderen blijven over op school in het overblijflokaal. Ze nemen zelf hun lunch mee. Toezicht is er door leerkrachten en ouders. Als u een overblijfabonnement afsluit bedragen de overblijfkosten € 2 per keer. Als kinderen incidenteel overblijven, kunnen ouders een overblijf strippenkaart kopen van € 25 voor 10 keer. 

Ouderbijeenkomsten

Door het jaar heen organiseren wij verschillende bijeenkomsten en gesprekken met ouders over hun kind. Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht. In november is er een voortgangsgesprek en in maart een rapportbespreking. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht, intern begeleider of directeur van de school. De kinderen zijn aanwezig bij deze gesprekken. De kinderen krijgen twee maal per jaar een rapport.

Hulpouders

Wij kunnen altijd hulp in de klas gebruiken. Ouders die het leuk vinden om mee te gaan met een activiteit of te helpen met festiviteiten in de klas, kunnen contact opnemen met de leerkracht van hun kind. 

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De MR houdt zich bezig met beleidszaken en heeft contact met de directie en het schoolbestuur via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR kan actief invloed uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. 

OR

Wij vinden naast goed onderwijs ook plezier maken belangrijk, daarom maken we tijd om te vieren wat er te vieren valt. Kinderboekenweek, Sint en Kerst, maar ook een filmavond, het Oranjefeest en de Valentijnsdisco zijn feesten die we jaarlijks samen met ouders organiseren. 

Vakanties

Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart
Paasweekend 7 t/m 10 april
Meivakantie 22 april t/m 7 mei
Hemelvaart 18 t/m 21 mei
Pinksteren 27 t/m 29 mei
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus
Studiedagen

Maandag 20 september
Vrijdag 15 oktober
Dinsdag 22 februari
Woensdag 25 mei
Vrijdag 17 juni
Dagen met afwijkende schooltijden

Sinterklaasfeest vrijdag 3 december 13.00 uur vrij
Dag voor kerstvakantie vrijdag 24 december 12.15 uur vrij
Oranjefeest vrijdag 22 april 14.15 uur vrij
Slotfeest donderdag 7 juli 14.15 uur vrij
Dag voor zomervakantie vrijdag 8  juli 12.15 uur vrij