Basisschool

Wij willen dat leerlingen de school in groep 8 verlaten met een rugzak vol talenten, kennis en vaardigheden. Ze moeten zowel zelfstandig als met anderen kunnen samenwerken. We vinden het belangrijk dat ze goed in hun vel zitten en zelfvertrouwen hebben. Hoe bereiken we dat? 

Leren zichtbaar maken

Wij werken volgens het principe ‘Leren zichtbaar maken’. Kinderen leren het beste als zij echt betrokken worden en een rol spelen bij hun eigen leerproces. Zij zijn dan bewust bezig met wat ze moeten en willen leren en worden zo zelf verantwoordelijk. Kinderen ontwikkelen innerlijke motivatie om aan hun eigen doelen te werken. De leerkracht geeft hierbij instructie op verschillende niveaus. Het ene kind kan zelfstandig aan de slag, terwijl het andere kind meer uitleg en begeleiding nodig heeft. Dit kan voor ieder kind per leerdoel verschillen.

Wij gebruiken de instrumenten van Stichting Leerkracht om steeds te kijken door de bril van de leerling. Door samen lessen te ontwerpen, bij elkaar te kijken en feedback te geven, professionaliseren wij ons onderwijsaanbod. Ook creëren wij zo een continue verbetercultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. 

Talentontwikkeling

Onze school geeft kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken. Daarom bieden we, naast de kernvakken taal en rekenen, techniek, creatieve vakken, sport en muziek. Deze vakken geven we in wisselende blokken van 1,5 uur per week. Twee keer per week krijgen de kinderen les van een vakleerkracht gymnastiek en er is ook een vakleerkracht voor techniek/robotica. Daarnaast besteden we veel aandacht aan vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst, zoals kritisch leren denken, problemen oplossen en digitale vaardigheden. Omdat alle leerlingen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, werken we met een team van begeleiders binnen en buiten de school.  

Specialisten

We werken met verschillende specialisten o.a. op het gebied van taal, rekenen, lezen, ICT, en motorische remedial teaching (MRT). Zij kunnen de kinderen gericht ondersteunen en delen hun kennis met het team. De Ark heeft meer leerlingen die tweetalig worden opgevoed en die het Nederlands nog niet goed beheersen. Onze NT2 coördinator begeleidt de leerkrachten in hoe zij hiermee om moeten gaan tijdens de lessen. 

Plezier

Wij vinden naast goed onderwijs ook plezier maken belangrijk, daarom maken we tijd om te vieren wat er te vieren valt. Kinderboekenweek, Sint en Kerst, maar ook een filmavond, het Oranjefeest en de Valentijnsdisco zijn feesten die we jaarlijks samen met ouders organiseren.