Werken bij

Wij zijn permanent op zoek naar gemotiveerde leerkrachten. Wat kun je op De Ark verwachten? Onze christelijke basisschool ligt in de Haagse wijk Leyenburg en is een gezellige buurtschool met een gemengde leerlingenpopulatie. We dagen leerlingen uit en werken met het principe ‘leren zichtbaar maken.  Sinds dit schooljaar werken wij samen met stichting leerKRACHT. Dit helpt ons om samen ons onderwijs nog verder te verbeteren en onze aanpak te professionaliseren.

School

Je werkt in een fijn gebouw met veel ruimte, een aparte speel- en gymzaal en een groot schoolplein. We hebben een jong, hecht en professioneel team met ongeveer 40 medewerkers en werken samen met specialisten van buiten de school op het gebied van dyslexie en remedial teaching.  Maar we hebben ook veel expertise binnen de school zoals coördinatoren voor taal (NT2), rekenen, ICT, motorische remedial teaching (MRT) en lezen. We stimuleren op deze manier elkaar onze talenten te ontwikkelen en in te zetten om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Er zijn onderwijsassistenten beschikbaar voor extra hulp in de klas. 

Meelopen

We vinden het leuk als je komt meelopen. Dat kan geheel vrijblijvend in een klas naar keuze, zodat je een goed beeld krijgt van onze werkwijze en aanpak, sfeer, leerlingen, team en gebouw. Belangstelling? Meld je aan bij onze directeur Nicoline Visscher nvisscher@scoh.nl. 

Begeleiding

Of je nu je LIO-stage bij ons doet of start als gediplomeerd leerkracht, je krijgt altijd begeleiding van een mentor, die jou op weg helpt en coacht. We houden intervisiebijeenkomsten, zodat je ervaringen kunt delen met collega’s. Er zijn studiedagen en bijeenkomsten met externen en natuurlijk doen we ook de nodige leuke sociale activiteiten. 

SCOH

Ons bestuur Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden  biedt een aantrekkelijk en aanvullend aanbod voor je verdere ontwikkeling. Zo is er een interne opleiding Goed van Start en het Kenniscentrum biedt inspirerende trainingen en leernetwerken. Bij het Researchlab doen we onderzoek naar onderwijsvragen. 

Vacatures

Op dit moment zijn wij op zoek naar een: